Sunday, 05/04/2020 - 19:32|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH, TP PLEIKU, TỈNH GIA LAI
 • Phan Văn Bước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Sinh học
  • Điện thoại:
   0593748586
 • Phạm Thị Diêu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905458522
 • Nguyễn Thị Ngọc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Hóa học
  • Điện thoại:
   0907491179
  • Email:
   nguyenthingochuygialai@gmail.com