Sunday, 05/04/2020 - 19:21|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH, TP PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Công khai CSVC trường THPT Nguyễn Chí Thanh

CÔNG KHAI SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN TÀI SẢN

NĂM 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

Công khai sử dụng và bảo quản tài sản năm 2018

Bài tin liên quan